Annonce

Få en god pris på omfangsdræn i Vesterborg

Her på siden kan du finde en række autoriserede kloakmestre, som kan hjælpe dig med etablering af omfangsdræn omkring dit hus, hvis du bor i Vesterborg. Vil du gerne have en god pris på etablering af et omfangsdræn i Vesterborg, kan du prøve at indhente 3 tilbud via 3Byggetilbud, som vi reklamerer for. Det er helt gratis og uforpligtende.

» Få 3 gratis tilbud på omfangsdræn
Få etableret et omfangsdræn af en dygtig kloakmester i Vesterborg

Få en god pris på omfangsdræn i Vesterborg

Bor du i Vesterborg, og har du problemer med fugt i din bolig? Hvis du kan se fugtige skjolder på din sokkel og måske også ydervæggene i din kælder, kan det være en god idé med et omfangsdræn. Ellers kan du risikere, at der opstår skader på husets fundament, eller at din bolig bliver plaget af råd og svamp. Det kan blive en bekostelig affære. Derfor kan et omfangsdræn i længden spare dig for mange penge, selv om det ikke er en helt billig løsning her og nu.

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn er et dræn, som bliver lagt i jorden rundt om dit hus. Et dræn er et perforeret rør, som kan opsamle vandet fra den omkringliggende jord. Røret bliver gravet ned langs med fundamentet, så det har et naturligt fald, som hjælper med at lede regnvand og fugt fra jorden væk fra dit hus og over til en regnvandsbrønd, hvorfra vandet bliver ledt videre til det offentlige kloaksystem.

Hvis drænledningen ligger dybere i jorden end de kloakrør, som vandet skal ledes ud til, kan det også være nødvendigt at etablere en pumpebrønd.

Man skal være autoriseret kloakmester for at etablere et omfangsdræn. Heldigvis er der mange kloakmestre i Vesterborg, som kan hjælpe dig med at grave et omfangsdræn ned og slutte det til kloakken.

Det er vigtigt, at arbejdet bliver udført korrekt, da der blandt andet skal tages højde for jordens sammensætning, dybden i forhold til huset og faldet på drænrøret. Arbejdet med at koble omfangsdrænet til kloaksystemet skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan altid kontrollere, om en kloakmester er autoriseret ved at slå op i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

Prisen for et omfangsdræn afhænger som oftest af, hvor langt det skal være, men det er normalt flere tusinde kroner pr. meter.

Danske Kloakmestre har lavet en video, hvor du kan se, hvor omfattende etablering af omfangsdræn er.

Du kan også læse mere om regler for etablering af omfangsdræn hos Kloakviden

Overvej også isolering af din kælder

Når du alligevel får gravet jorden omkring dit hus op, kan der være god økonomi i samtidig at få efterisoleret ydermurene omkring din kælder. Gamle kældervægge er som oftest uisolerede og derfor kolde og fugtige. Ved at sørge for isolering vil du opnå flere fordele: varmetabet bliver mindre, og kældervæggen får en højere temperatur, så der bliver mindre risiko for kondens på den indvendige side af væggen og dermed opnår du både et bedre indeklima og en lavere varmeregning.

Kontakt eventuelt din kommune, inden du sætter arbejdet med at lave et nyt omfangsdræn i Vesterborg i gang, hvis du er i tvivl om reglerne.